pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ ਸੀਜਨ - 2
ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ ਸੀਜਨ - 2

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ ਸੀਜਨ - 2

ਲੜੀਵਾਰ

ਨਾਰੀ ਸੰਵਾਦ

ਪਾਰ੍ਟ -1 ਹਸੀਨ ਤੇ ਅਵਨੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ 🙏🏻 ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖੂਗੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਇਸ ਦੇ ਮੈ 8-10 ਪਾਰ੍ਟ ਲਿਖ ਲੇ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਨੇ ... ...

4.9
(1.9K+)
3 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
54.8K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਪਾਰ੍ਟ -1 ਹਸੀਨ ਤੇ ਅਵਨੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ 🙏🏻 ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖੂਗੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਇਸ ...

4.9
(1.9K+)
3 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
54.8K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ ਸੀਜਨ - 2

4.9 5 ਮਿੰਟ
17 ਜਨਵਰੀ 2022
2

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -2

4.9 4 ਮਿੰਟ
18 ਜਨਵਰੀ 2022
3

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -3

4.9 4 ਮਿੰਟ
19 ਜਨਵਰੀ 2022
4

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -4

4.8 4 ਮਿੰਟ
20 ਜਨਵਰੀ 2022
5

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -5

4.9 4 ਮਿੰਟ
21 ਜਨਵਰੀ 2022
6

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ - 6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ - 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ